Nieuwe auteur: Christiaan Ingelse

Valeur Ajoutée is blij een nieuwe samenwerking aan te kondigen. Als eerste zal de Passacaglia van Christiaan Ingelse worden uitgegeven, maar daarna volgen andere titels. Zie: <a=href”https://www.valeurajoutee.eu/en/book-author/christiaaningelse/”>Christiaan Ingelse</>

{:nl}Nieuwe uitgave: Rieteke Hölscher-December{:en}New release: Rieteke Hölscher-December

15 oktober 2019