Biography

Author Picture

Geerten van de Wetering

Geerten van de Wetering studeerde orgel en improvisatie bij Jos van der Kooy en tevens kerkmuziek en koordirectie bij Theo Goedhart aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en politicologie aan de Universiteit Leiden. Na het behalen van zijn master orgel studeerde hij in Wenen bij Roman Summereder (20e eeuwse muziek) en Peter Planyavsky (improvisatie) en vervolgens bij Ansgar Wallenhorst (improvisatie) en Wiecher Mandemaker (koordirectie).
Geerten is organist van de Kloosterkerk te Den Haag en tevens actief als koordirigent en artistiek adviseur. Hij was finalist bij improvisatieconcoursen in Schlägl en Westfalen. In 2018 won hij het Internationaal Improvisatieconcours Haarlem. In datzelfde jaar verscheen zijn eerste solo-cd, 1918 – Organ music from a new era, die in de pers enthousiast ontvangen werd.
Geerten heeft een breed repertoire met bijzondere interesse voor 20e-eeuwse en hedendaagse muziek en speelde diverse premières. Als solist concerteert hij in binnen- en buitenland en werkt regelmatig samen met koren en orkesten.
www.geertenvandewetering.nl
[:en]Geerten van de Wetering studied organ and improvisation with Jos van der Kooy and church music and choir conducting with Theo Goedhart at the Royal Conservatory in The Hague. Besides, he studied political sciences at Leiden University. After graduating for his masters in organ, he studied with Roman Summereder (20th-century organ music), Peter Planyavsky (improvisation), Ansgar Wallenhorst (improvisation) and Wiecher Mandemaker (choir conducting). Geerten is organist at the Kloosterkerk, The Hague, and also active as choir conductor and artistic consultant. He was finalist at improvisatio competitions in Schlägl and Westfalen. In 2018 he won the International Improvisation Competition Haarlem. In the same year, his debut album 'Organ music from a new era' appeared and was received well with the press. Geerten's repertoire is varied with an accent on 20th-century and contemporary organ music. He premiered several compositions. As a soloist he is active both in The Netherlands and abroad. He cooperates regularly with choirs and orchestras. www.geertenvandewetering.nl